menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Nekrolog

Mgr. jaroslava Chalupová, Hodonín 2014 - foto Ing. Mucha

Zemřela výrazná postava českého divadla.

Mgr. Jaroslava Chalupová 

* 20. 11. 1944 - + 12. 2. 2018

Přibližně v roce 2005 mne oslovila Mgr. Jaroslava Chalupová a nabídla mi spolupráci při organizaci divadelního festivalu. Postupem let vzniklo mezi námi přátelství, nejen v divadelních činnostech.

Společně jsme krátce pracovali v jedné školící agentuře a více se poznali.

Pani Mgr. Jaroslava Chalupová zasvětila podstatnou část života divadlu. Pracovala v pražském Divadelním ústavu, byla pracovnicí kulturních institucí v Brně.

Působila aktivně, jako členka, ve Svazu českých divadelních ochotníků, oblast jižní Morava. Několik let působila ve výboru.

Zde, i v jiných činnostech, uplatňovala své velké organizační dovednosti.

Spoluzakládala krajskou přehlídku činoherního divadla v Hodoníně a krajskou přehlídku studentského divadla, tamtéž.

Spolupracovala s krajskou přehlídkou divadla pro děti: Pohádkový mlejnek, ve Žďáře nad Sázavou.

Poskytovala odborné poradenství občanskému sdružení Klub přátel umění v České republice (KPU ČR). 

Podílela se, s KPU ČR, na několikaletém brněnském projektu folkových a lidových koncertů, které měly za cíl oživit prostory k setkávání se.

Měla maturitu na střední zdravotnické škole. Jako zdravotní sestra připravovala a odborně garantovala projekt Pomáhat zdravotně handicapovaným seniorům a seniorkám. Tento záměr se ale neuskutečnil. První rok nám nevyšel grant a další rok vážná nemoc pani Chalupové zamezila pokračovat v činnosti.

Nezanedbatelnými činnostmi byly jazykové korektury nebo vymýšlení reklamních sloganů.

Měla vždy čas k naslouchání a laskavým radám mládeži.

Pani Mgr. Jaroslava Chalupová zemřela po delší závažné nemoci v Brně 12. února 2018 ve věku 73 let.

Brno, březen 2018 text: Vladimír Michal, foto: Josef Mucha