menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Historie

Historie KPU ČR

20. i 21. století

Klub přátel umění byl založen v Brně, jako celostátní organizace dne 14. ledna 1900.

Sdružoval obory: výtvarné umění (po celou dobu existence), hudba, literatura (po část doby činnosti). Vedení bylo v Brně a pobočka v Praze. Členy byli v průběhu let např. František Mareš, Max Švabinský, Joža i František Úprkové, Jan Štursa, Dušan Jurkovič, S. K. Neumann, František Musil, Karel Schulz. V letech 1909 – 1911 byl předsedou KPU Leoš Janáček. KPU vydával publikace, klavírní výtahy Její pastorkyně… V roce 1913 vyšel jako prémie Janáčkův klavírní cyklus V mlhách. KPU dokázal Janáčka podpořit v době nepřízně vedoucích osob Národního divadla v Praze, tedy v době, ve které Janáček dosti trpěl.

Pro nedostatek financí v roce 1919 KPU svoji činnost končí. Výtvarné umění přechází do výtvarnického spolku Aleš. Obnovení organizace zabránila 2. světová válka a 40 roků komunistické vlády.

10. června 1993 bylo v Brně založeno celorepublikové občanské sdružení Klub přátel umění (KPU), které se později přejmenovalo na Klub přátel umění v České republice (KPU ČR). (Doplnění názvu bylo nutné, protože Ministerstvo vnitra tehdy registrovalo stejné názvy organizací po okresech, krajích. Jednalo se vždy o místní, mimo brněnské, Kluby přátel umění. Žádný však nepůsobil, jako naše organizace, v několika regionech ČR. Například v době úpravy názvu pracoval KPU v Praze, Brně, Přerově a Velkém Meziříčí).


V současné době organizace sdružuje divadlo, výtvarné umění, hudbu.
Sídlí v Brně. KPU ČR se nyní orientuje především na amatérskou kulturu, neuzavírá se však i spolupráci s profesionálními umělci.

Historie KPU ČR rok po roce

1993

 • Občanské sdružení, Klub přátel umění, bylo založeno v červnu v Brně jako zřizovatel Nadace pro rozvoj a podporu umění - (Nadace byla za dva roky zrušena). Volně navazuje na KPU ze začátku 20. století. Organizace byla do roku 2013 registrovaná u MV ČR. (Dále viz rok 2014).

1994

 • Začal Klub přátel umění vyvíjet svoji činnost v oblasti amatérského i profesionálního umění. Vznikly kluby v Brně, Přerově a v Praze.
 • Organizace se stala spolupořadatelem hudebního pražského festivalu Vox clamantis. (Hlavní pořádající organizací bylo hudební nakladatelství a vydavatelství ROSA v Praze).
 • V Brně vzniklo Volné sdružení herců. Tento profesionální soubor herců moravského Národního divadla v Brně seskupený okolo profesorky Marie Mrázkové a Mgr. Jaromíra Brycha nastudoval původní inscenaci Marie Mrázkové: K narozeninám, pane Buchnere. (představení v brněnských divadlech Bolka Polívky a Husa na provázku a v Praze v Celetné ulici v Divadle Kašpar).
 • Přerovský klub se věnuje přednáškové  a osvětové kulturní činnosti.
 • Vznikly dvě skupiny dramatické výchovy a kurzy tance pro děti.
 • Organizace mění název na Klub přátel České republiky.

1995

 • KPU ČR pořádá ve spolupráci s Klubem přátel opery moravského Národního divadla v Brně - Janáčkovy opery, nedělní matiné. Vystupovali zde např. operní sólisté Vladimír Chmelo, Yvetta Tannenbergová, Šárka Brychová a další.
 • Do organizace vstoupil v Brně úspěšný amatérský soubor Alibistické divadlo.
 • V Praze v Kobylisech v Salesiánském divadle (dříve Klicperovo divadlo) pracoval každou první sobotu v měsíci klub hudební mládeže. Konaly se zde besedy o hudbě, dílny, koncerty...
 • Do organizace vstoupily amatérské divadelní soubory Špatně zabržděno ve Velkém Meziříčí, Divadlo po škole v Brně.
 • Činnost zahájil taneční soubor GO DANCE v Brně.
 • Vzniká společenský klub Josefa Františka stíhače v Brně a krátce ve Valticích.
 • Pracovat začíná brněnský Fotokroužek.
 • Krátké zastavení zaslouží především taneční skupina GO DANCE, která vystupovala v Praze, Brně, Lounech, Žatci. Soubor vedla a choreografii tvořila Petra Zámečníková. Tato mimořádně talentovaná mladá tanečnice a choreografka zaujala již ve svých 15 letech svými tanečními prvky laickou i odbornou veřejnost. Po necelých dvou letech Petra odešla z naší organizace do jiné taneční skupiny. Zúčastnila se několikrát úspěšně mistrovství Evropy v moderním tanci.
 • Alibistické divadlo vyhrálo národní přehlídku mladého divadla Šrámkův Písek (tento úspěch v následujících třech letech ještě jednou zopakuje).
 • Taneční skupina GO DANCE se probojovala do republikového finále v Žatci, které pořádal Fond ohrožených dětí.
 • KPU ČR začíná pořádat každoroční putovní výstavy kreseb tělesně a mentálně handicapovaných dětí.
 • Organizace mění název na Klub přátel v České republice.
 • KPU ČR vstupuje do české sekce mezinárodní asociace amatérského divadla AITA/IATA.

1996

 • Zanikl klub v Přerově a brněnské Volné sdružení herců.
 • Do organizace vstoupily amatérské kluby: divadlo Na Poslední chvíli v Brně.
 • Činnost zahájil klub výtvarníku v Praze.
 • Byly ukončeny z finančních důvodů profesionální aktivity.
 • Zanikly taneční kurzy pro děti i dramatická výchova.

1997

 • Zanikl pražský klub mládeže a z organizace vystoupil Klub Josefa Františka stíhače z Jihomoravského kraje.
 • Vzniká brněnská taneční skupina CARESS.
 • V brněnském areálu Vaňkovka (bývalá továrna v sousedství autobusového nádraží) začíná KPU ČR pořádat divadelní představení, koncerty a výstavy výtvarného umění.

1998

 • Do organizace přišel taneční soubor TITYS, který se později stal společenským klubem.
 • KPU ČR pořádá, společně s Kolpingovou rodinou Brno, kurzy základů obsluhy PC pro neslyšící a tělesně postižené.

1999

 • Zanikly taneční skupiny GO DANCE a Caress Činnost ukončil brněnský soubor Divadlo po škole a pražský Klub výtvarníků.
 • Končí kurzy výpočetní techniky.
 • Provoz zahájila Školička moderního tance pro děti a mládež v Brně.
 • Vzniká celostátní Klub mladých umělců v ČR, který byl později přejmenován na Klub umělců v ČR. Sdružuje umělce a přátele umění, kteří nejsou zařazeni v některé z aktivit KPU ČR.
 • Vznikl AMFIklub (amatérský filmový klub), který začal vydávat stejnojmenný časopis tiskem a později pouze na Internetu.
 • Mgr. Marek Horoščák, dramaturg Alibistického divadla, obdržel podruhé prestižní mezinárodní cenu Alfréda Radoka.
 • Brněnský areál Vaňkovka byl uzavřen, tím dochází k omezení počtu kulturních akcí pro veřejnost.
 • Část festivalu Vox clamantis se přenáší do Brna.
 • Zaniká brněnský fotokroužek.

2000

 • Do organizace vstoupil amatérský divadelní soubor V Negližé. Za necelý rok činnosti soubor, který na jaře 2001 vyhraje brněnské městské kolo divadla poezie a na dalších přehlídkách získá ocenění za herecký výkon.
 • Činnost končí Školička moderního tance pro děti a mládež v Brně.
 • Končí desetiletá éra hudebních festivalů Vox clamantis.
 • Soubor Špatně zabržděno z Velkého Meziříčí ve společně nastudované inscenaci THE BEST OF VOICEBAND s brněnským souborem ÚstaF (gym. Brno - Komín) vyhrává národní přehlídku divadla poezie Wolkerův Prostějov 2000.
 • KPU ČR začíná pořádat regionální soutěžní přehlídku mladého amatérského divadla s postupovými místy na národní přehlídku Šrámkův Písek.

2001

 • Činnost pokračuje beze změn. Do organizace nevstoupil ani z ní nevystoupil žádný klub.

2002

 • Pro téměř půlroční pobyt vedoucí divadla V Negližé v USA, tento soubor dočasně přerušuje svoji činnost a později končí svoji činnost.
 • V KPU ČR začíná pracovat brněnské dětské hudební divadlo Pomněnka.
 • Začátkem roku vstoupil do KPU CŘ divadelní soubor z Prštic (Brno-venkov) Ochotníci na provaze. Soubor hraje pohádky a pořádá turné po dětských domovech a ÚSP v Jihomoravském kraji. Pravidelně vystupuje v Brně v dětském domově Dagmar a v diagnostickém ústavu Hlinky, Brno. Pro děti připravuje besídky, koncerty a zábavná pásma.
 • Do KPU ČR vstupuje pohybové divadlo FACKA - V KPU ČR několik měsíců působí divadlo poezie ÚstaF, které si později založí své občanské sdružení.
 • Na celostátní přehlídce Jiráskův Hronov vystupuje v doprovodném programu divadlo Facka s plenérovou inscenací O Johance, o švédech, kameníkovi a drakovi i létající kouli aneb divadelní neštěstí o několika kusech.
 • V Brně v informačním středisku mládeže YMCA Brno zřizuje KPU ČR společně s YMCA výstavní prostory pro výtvarné práce dětí a mládeže.
 • Do organizace vstupuje dětský divadelní soubor ze Sázavy nad Sázavou HutaddáSek
 • HutaddáSek vydává CD s pásmem svých písniček ve spolupráci se známým bavičem panem Petrem Novotným
 • Do KPU ČR vstoupil Smíšený kolejní pěvecký sbor 440 Hz z Prahy – Jižního Města.
 • V KPU ČR začíná působit folkový písničkář Jarek Lokos z Prštic u Brna, který občas vystupuje s doprovodnou hudební a vokální skupinou Nižata.
 • Do klubu umělců v ČR vstupují někteří členové zrušených aktivit Fotokroužek a Klubu výtvarníků.

2003

 • V Pršticích u Brna vzniká volné herecké sdružení JaMY.
 • V KPU ČR končí svoji činnost divadlo Na poslední chvíli a divadlo Facka (oba soubory z Brna).
 • Písničkář Jarek Lokos vyhrává soutěž Píseň léta 2003.

2004

 • KPU ČR organizuje výtvarnou soutěž dětských kreseb na zadané téma. Soutěže se účastnily nahodile vybrané školy a školská zařízení z Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Soutěž vyhrává Anežka Šteflová z Brna.
 • Folkový písničkář Jarek Lokos sklízí své první úspěchy a to převážně ve Slovenské republice a postupuje do semifinále Stupavského Širáku.
 • Vzniká studentská divadelní skupina v Českých Budějovicích.
 • Divadlo Špatně zabržděno z Velkého Meziříčí postupuje na národní přehlídku Šrámkův Písek 2004 s nepříliš známou vášnivě erotickou poezií Františka Halase Thyrsos. Tato inscenace zaujme v Písku svým zpracováním návštěvníky festivalu.
 • Divadlo Špatně zabržděno z Velkého Meziříčí končí své působení v KPU ČR a přestupuje do brněnského občanského sdružení Inspirace.
 • Koncem roku byl založen divadelní soubor Rolfova divadelní společnost v Hrušovanech nad Jevišovkou.
 • Vznikl Moravia velociped – klub historických jízdních kol.
 • Amfiklub končí svoji klubovou činnost.

2005

 • Jarek Lokos vítězí v kategorii vokálního projevu na Portě v Ružomberoku (SR).
 • Jarek Lokos získává cenu publika na zahraničních festivalech Bardo 2005 (Polsko) a Radimovská Šopa (SR).
 • Výtvarné soutěže kreseb a maleb dětí ve věku 6 - 13 let z Jihomoravského kraje a náhodně vybraných škol Zlínského kraje zvítězila Kateřina Zajíčková, 9 let ze Základní školy Milokošť,  z Veselí nad Moravou s prací Náměstí.
 • Divadelní soubor JaMY uvádí uspěšnou inscenaci Hypochondr (Moliére, Shakespeare, Lokos) se kterou vyprodává mnoho kulturních stánků na jižní Moravě.
 • Zaniká studentská divadelní skupina v Českých Budějovicích.
 • Smíšený kolejní pěvecký sbor 440 Hz v Praze uvádí v několika městských částech hlavního města v originálech písně z celého světa.
 • Založen soubor JMD v Ostopovicích. Vedoucím je pan Jaroslav Červený starší. JMD má široký repertoár skladeb k tanci i poslechu.

2006

 • Divadelní soubor JaMy úspěšně uvádí svoji inscenaci Hypochondr, se kterou vyprodává sály divadel a kulturních zařízení na jižní Moravě.
 • Pořádáme třetí ročník Soutěže dětských kreseb a maleb. Tentokrát se účastní děti od 6 do 13 let z Jihomoravského kraje a náhodně vybraných škol Pardubického kraje.
 • Do KPU ČR přicházejí westernové aktivity.
 • Koncem roku vzniká jako aktivita divadla JAMY, dětské divadélko JÁJA.
 • Obec Pršice opravuje klubovnu DS Ochotníci Na Provaze v Pršticích. To má za následek dočasný výpadek činnosti souboru.

2007

 • Od nového roku zaniká dlouholetý projekt filmového magazínu AMFIKLUB a jeho www prezentace je zrušena.
 • Vzniká divadlo Honzy Procházky v Plzni, které po půl roce své činnosti se osamostatňuje a odchází ze svazku KPU ČR.
 • V Brně byl založen studentský divadelní soubor Pumowo.

2008

 • Koncem roku ukončil činnost brněnský divadelní soubor Pomněnka.
 • DS JaMY jezdí s představeními pro mateřské školy, s kabarety pro dospělé po celé republice.
 • V Hodoníně jsme uskutečnili naposledy krajskou přehlídku experimentujícího divadla Jarní festival.
 • Pražský smíšený pěvecký sbor 440 Hz pořádá v hlavním městě hojně navštěvované koncerty.

2009

 • Činnost ukončil studentský divadelní soubor PUMOWO.
 • Divadlo JaMY, Brno citelně omezuje svoji činnost pro dlouhodobé onemocnění vedoucího, pana Jarka Lokose.
 • Pořádáme folkový festival v Hrušovanech nad Jevišovkou, Pod Hrušovanským nebem.
 • V Trhových Svinech u Českých Budějovic se v létě uskutečnila úspěšná výtvarná dílna.

2010

 • V červnu umírá zakladatel brněnského divadla JaMY, herec a písničkář, místopředseda KPU ČR, Jaroslav Lokos ve věku 47 let.
 • Hudební festival, s mezinárodní účastí, Pod Hrušovanským nebem, se stal vzpomínkovou akcí na svého zakladatele Lokose, který zemřel necelé dva týdny před jeho konáním.
 • V záři do KPU ČR vstupuje folková skupina Akustik plus. Ta pořádá na podzim v Brně MultižánrovýFest.
 • KPU ČR přestává pořádat letní tábory pro děti, které vedl pan Lokos.
 • Vedení divadla JaMY se ujímá žák Jarka Lokose, pan Mirek Krbek. Divadlo studuje celovečerní hru pro mládež a krátké pořady pro nejmenší děti.

2011

 • V únoru divadlo JaMY uvádí premiéru M. Krbka: Galiáno versus Artemio.
 • V Hrušovanech nad Jevišovkou pořádáme dětský den.
 • Hudební soubor JMD z Ostopovic končí svoji činnost.

2012

 • V červnu 2012 bylo založeno Divadlo Jarka Lokose, do kterého se částečně transformoval soubor JaMY. Divadlo hraje kabarety pro dospělé, pohádky pro děti a westernová představení. Většina titulů má dvojí obsazení. Název divadla je po zesnulém písničkáři a divadelníkovi Jaroslavu Lokosovi. Vedoucím divadla je Miroslav Krbek.
 • Naposledy pořádáme letní akce (koncerty a westernová představení) v Hrušovanech nad Jevišovkou.
 • Z KPU ČR odchází folková skupina Akustik plus.
 • Oslavili jsme 20. let existence organizace.

2013

 • Přestěhovali jsme sídlo z Brna - Husovic do Brna - Horních Heršpic.

2014

 • Obnovili jsme Podzimní divadelní festival v Brně.
 • Zemřel náš člen, kamarád, muzikant a textař J. Tichý.
 • Do KPU ČR vstupuje studentský divadelní soubor pod názvem ŠTaNo.
 • Hudební skupina Divadla Jarka Lokose vydává své první CD s názvem Šnek
 • V souladu s novými zákony se občanské sdružení stává ze zákona spolkem. Je registrován u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 4009.

2015

 • Podzimní divadelní festival se uskutečnil v Brně a Praci u Brna s mezinárodní účastí. (slovenští umělci).
 • Divadelní soubor ŠTaNo se přejmenoval na Triobr.
 • Měníme stanovy v souladu s Novým občanským zákoníkem.
 • Divadlo Triobr hraje představení Marnotratný syn pod značkou Triobr - Kočébr.
 • Do organizace vstoupil divadelní soubor Naše divadlo Praha.

2016 - 2019

 • V KPU ČR se neudály zásadní změny.
 • Proběhly mj. v Brně a okolí Podzimní divadelní festivaly, které již nebyly mezinárodní. V roce 2017 za finanční podpory Nadace Život umělce. Především v roce 2017 jsme uskutečnili větší počet akcí v Praze. Hrálo se také ve Zvoli u Prahy, v kraji Vysočina a v Brně...

2020

 • Celý rok je citelně poznamenaný pandemií koronaviru - Covid 19. Většina akcí se musela zrušit. Divadlo a celá kultura pláče. Pláčeme také. Věříme, že následující rok bude příznivější.

2021

 • Celý rok je citelně poznamenaný pandemií. Většina akcí se nemohla uskutečnit. Stále duševně pláčeme a věříme, že následující rok bude příznivější.  Přesto se nám podařilo uskutečnit několik akcí v Praze a okolí, Brně a okolí. Na podzim proběhl Podzimní divadelní festival v obci Prace u Brna.    

2022

 • V KPU ČR se neudály zásadní změny. Opět hrajeme divadlo v Praze, Středočeském kraji. V Brně a v Jihomoravském kraji. Nedílnou složkou některých divadelních představení je živá hudba. Jsme v organizačním výboru jedné české a jedné moravské divadelní přehlídky. Sami pořádáme Podzimní divadelní festival v okolí Brna i v Brně.

2023

Text za rok 2023 se připravuje