menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Klub umělců

Klub umělců v ČR sídlí v Brně. Sdružuje především umělce, kteří tvoří samostatně a nejsou členy jednotlivých klubů (typicky výtvarníci). Sdružuje dále tzv. fandy umění, kteří buď sami netvoří nebo se zabývají technickou podporou, lektorskými službami...