menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Sponzoři

Děkujeme statutárnímu městu Brno
za finanční podporu na provozní výdaje ... 2019, 2020, 2021, 2022, 2023


Děkujeme NADACI ŽIVOT UMĚLCE za finanční podporu na Podzimní divadelní festival 2019, 2022, 2023


RedWeb s.r.o. - tvorba webových stránek.

 

  Obec Prace.

Spolupráce na Podzimním divadelním festivalu v minulosti i v r. 2023.

 

SK Prace. Spolupráce na Podzimním divadelním festivalu 2023.

 

 

Děkujeme drobným dárcům a všem, kteří nám zachovávají svoji přízeň.