menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Sponzoři

Děkujeme statutárnímu městu Brno
za finanční podporu na provozní výdaje 2020


Děkujeme NADACI ŽIVOT UMĚLCE za finanční podporu na Podzimní divadelní festival 2019


RedWeb s.r.o. - tvorba webových stránek.

 

 

Děkujeme drobným dárcům a všem, kteří nám zachovávají svoji přízeň.