menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Studio Boratorium - Brno

Studio Boratorium působí v rámci Klubu přátel umění v České republice, z. s.
Poskytuje prostor na tvorbu a nahrávání hudebních a zvukových záznamů pro
divadelní a jiná představení uváděná pod hlavičkou KPU ČR.

Nedílnou součástí činnosti studia je i zajišťování ozvučení akcí pořádaných KPU ČR a příležitostně i tvorba propagačních materiálů.