menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Studio Boratorium - Brno

Studio Boratorium Brno

Studio Boratorium působí v rámci Klubu přátel umění v České republice, z. s. Poskytuje prostor na tvorbu a nahrávání hudebních a zvukových záznamů pro
divadelní a jiná představení uváděná pod hlavičkou KPU ČR.

Nedílnou součástí činnosti studia je i tvorba propagačních materiálů.

Od konce srpna 2020 jsme začali natáčet krátká videa "Klaun Zmatlík", která postupně uveřejňujeme na YouTube a dalších sociálních sítích.


Realizované nahrávky:

2014: Hudební skupina Divadla Jarka Lokose: Šnek (CD)

 

2018: Divadlo Jarka Lokose: Šíleně smutný princ (CD)