menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Program 2019

Připravujeme (mimo jiné):

Říjen 2019: Brno, Prace u Brna

6. Podzimní divadelní festival pro děti, mládež i dospělé.

Termíny v jednání