menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Program 2021

Připravujeme: Připravujeme kulturní akce na dobu, až koronavirus a úřady dovolí setkávat se ve větším počtu osob.