menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Kontakt, základní údaje

Klub přátel umění v České republice, z. s.
zkratka KPU ČR
spolek
IČ 48512834
registrováno u MV ČR v roce 1993
Od 1. 1. 2014 reg. ve spolk. rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. značka L 4009                                                                                                                                            
email: kpucrzavináčvolny.cz     www.kpu-cr.org

další IT stránky:
www.velociped.cz a www.moravia.velociped.cz - o historických jízdních kolech

Na požádání vám sdělíme naši korespondenční poštovní adresu a odpovíme na další dotazy.